Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czyżowicach zaprasza wszystkich chętnych do wstępowania w nasze szeregi.
Koło istnieje 55 lat, kiedyś zrzeszało ponad 300 osób, a życie kwitło. Ilość członków zmniejszała się systematycznie, ale tego nikt nie zatrzyma...
Obecnie liczy 58 osób, a przeciętna wieku wynosi 80 lat. Za względu na wiek członków działalność koła jest ograniczona, ale w roku 2015 udało się zorganizować Majówkę na Czaczy, Pizzę u Zenona oraz Dzień Seniora w Alpejskiej Chacie, także 7 spotkań klubowych w Wiejskim Domu Kultury.
Uczestniczyliśmy też w Gminnej Biesiadzie w Olzie.
Liczymy na to, że młodsi od nas zasilą nasze szeregi, a w przyszłości zorganizują życie Koła zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami członków.
Szkoda by było, gdyby ten związek zasłużony dla Czyżowic przestał istnieć.

Przewodniczący Wacław Koczy
Z-ca Przewodniczącego Pelagia Klyszcz
Sekretarz Bronisława Słanina