koncert kold 003 401cf

„Wspólny cel nie tylko podsyca fizyczną wytrwałość i męstwo, lecz może nawet pobudzić do wielkich wyczynów intelektu"

Hans Selye


W ostatnim kwartale 2014r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach zrealizował przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie zarządzanego przez Stowarzyszenie CRIS z Rybnika ciekawy projekt w formie trzech warsztatów zatytułowanych „Świąteczna Eko-Mozaika". Tematyka warsztatów oscylowała wokół rozbudzenia ekologicznej kreatywności poprzez rozwijanie umiejętności plastycznych, kulinarnych oraz rzeźbiarskich.


Tematyką trzeciego panelu były zajęcia kulinarne. Warsztaty te pod czujnym okiem pani Angeli Skupień z Koła Gospodyń Wiejskich w Bluszczowie odbyły się w grudniu 2014r. w Świetlicy w Rogowie i Bełsznicy oraz w sali widowiskowej przy WDK w Czyżowicach. Pani Angela ubrana w przepiękny regionalny strój z humorem koordynowała pracą przy wypiekaniu świątecznych ciasteczek. W warsztatach wzięły udział dzieci w różnym wieku także dorośli. Wesoła atmosfera powodowała, iż praca wprost paliła się w rękach. Podczas warsztatów można się było nauczyć sztuki sporządzania, wypiekania i dekorowania ciasteczek, tym bardziej, iż pani Angela zdradzała swoje wypróbowane sposoby na udane wypieki. Tym sposobem jeszcze raz duch Bożego Narodzenia połączył wszystkie pokolenia.
Ostatnią częścią przedsięwzięcia „Świąteczna Eko-Mozaika" zrealizowanego pod auspicjami Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach było jego podsumowanie. Ta faza z reguły polega na dzieleniu się spostrzeżeniami z przebiegu warsztatów, wyciąganiu wniosków. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach wywiązał się z tego zobowiązania niezwykle pomysłowo i „smacznie" pod każdym względem.
14 grudnia 2014r. w sali widowiskowej WDK mieszkańcy gminy Gorzyce uczestniczyli w warsztatach kolędowania. Miłym elementem spotkania stał się poczęstunek kawą/ciastkiem. Dużą atrakcją była możliwość ozdobienia własnoręcznie ciasteczek zrobionych przez uczestników warsztatów kulinarnych. W występie artystycznym „na żywo" zaprezentowali się: Chór Gospodyń Wiejskich z Bluszczowa, zespół „3/5" oraz zespół „Poddasze z widokiem na niebo". W ramach spotkania dokonano przeglądu całości projektu, podkreślono formy integracji formalnej i nieformalnej projektu służącej nadrzędnemu celowi – aktywizacji środowiska lokalnego.
Cel projektu został osiągnięty. Profil warsztatów, miejsce i czas dobrano korzystnie. Zaoferowano możliwość ciekawego spędzania czasu, rozwijania wyobraźni, zdolności manualnych, pogłębiania więzi międzyludzkich. Uczestnicy warsztatów docenili rzadką okazję skorzystania z wiedzy i doświadczenia osób kompetentnych w swoich dziadzinach i to wszystko w tak szczególnym okresie. Reasumując projekt zapisał się pozytywnie w świadomości mieszkańców. Anna Bierska

{gallery}wdk/relacje/mozaika2/{/gallery}