Drukuj
Ośrodek Kultury w Czyżowicach
Odsłony: 3351

 

Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

1) Wymagania: zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz.1240 z 27 sierpnia 2009 roku

2) Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

3) Wymagane dokumenty: dyplom lub odpis dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia, inne świadectwa potwierdzające umiejętności kandydata oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.U. z 2002 r. Nr 133, poz.883 z póź. zm., oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, kopia dowodu osobistego, adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego. Dokumenty należy składać w biurze WDK w Czyżowicach do dnia 24.05.2013 r. do godz. 20.00.

4) Test rekrutacyjny i  rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali kameralnej WDKC.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

1) główna księgowa Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – p. Karolina Syty, tel. 32 4513 288 (pon. 11.00-15.00, wt. 9.00-16.00, śr., czw. 10.00-16.00, pt. 9.00-13.00)

1) dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – Bibianna Dawid, tel. 668 306 168

 

 

 

 

Data publikacji ogłoszenia: 15 maja 2013 r.